Få mer ut av nettet med Googles smarte funksjoner

Alt du liker med Google, er med i Chrome. Og når de smarteste verktøyene på nettet er innebygd, kan du fokusere på det du holder på med.