Viderekoblingsmerknad
 Siden du var på, prøver å sende deg til https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/diakoniprisen-2015/.

 Hvis du ikke ønsker å besøke den siden, kan du gå tilbake til forrige side.