Petit Bateau kombinerer butikkdata med Google Analytics for å optimalisere den digitale markedsføringen sin

Petit Bateau, et fransk klesmerke, ville undersøke sammenhengen mellom kundenes atferd på og utenfor Internett. Med statistikk fra Google Analytics kunne selskapet danne seg et bilde av hvordan det genereres konverteringer via mobil- og netthandel – og ikke minst et bilde av hvordan de kunne fordele budsjettet for digital markedsføring mer effektivt.

Mål

  • De ville utvikle en bedre forståelse av kundeatferd på og utenfor Internett.

Tilnærming

  • De lastet opp data om salg i butikk de siste 36 dagene til Google Analytics.

  • De sammenligner trafikk fra påloggede brukere på nettstedet med kjøp som er gjort med lojalitetskort i butikk.

Resultater

  • 44 % av de som kjøpte noe i butikk, hadde vært på selskapets nettsted i løpet av de siste sju dagene før det aktuelle kjøpet.

  • De forbrukerne som kjøpte varer i butikk for de største summene, brukte tre ganger så lang tid på å undersøke varer på nettet før innkjøpet enn kunder som handlet for lavere pengebeløp.

  • Kunder som besøkte nettstedet på mobilenheter, konverterte i butikk 11 % oftere enn de som besøkte nettstedet på en datamaskin, og de brukte dessuten 8 % mer penger i butikken.

  • Avkastning på annonseutgiftene når selskapet bruker AdWords, er 6 ganger høyere enn med tradisjonell nettannonsering når salg i butikk tas med i regnestykket.

Utfordringen

Petit Bateau-kunder i Frankrike kan handle både i 153 fysiske butikker og på Petit-bateau.fr. Selv om selskapet visste at mange undersøker produkter på nettet før de handler i en fysisk butikk, forsto de ikke måten kundene vekslet mellom nettet og den fysiske butikken på. Et betydelig antall av nettbrukerne logger på nettstedet deres med selskapets lojalitetskort, og derfor skulle det være mulig å finne samsvar mellom trafikken fra disse påloggede brukerne og påfølgende transaksjoner med lojalitetskort i butikken. Ved hjelp av Google Analytics har de utarbeidet en innovativ studie.

Tilnærmingen

Petit Bateau lastet opp data om salg i butikken over en 36-dagers periode til Google Analytics, og fant ut at den digitale plattformen i stor grad bidro til å generere kjøp i butikken. 44 % av dem som kjøpte noe i butikken, besøkte selskapets nettsted i løpet av de siste sju dagene før det aktuelle kjøpet. Videre så de at 9 % av de som kjøpte noe i butikken, besøkte nettstedet samme dag som de handlet noe i den fysiske butikken. De avdekket også at kunder med varer for store summer i handlekurven bruker opptil tre ganger så mye tid på å gjøre undersøkelser på nettet enn dem som handler for mindre beløp.

Gjennom videre analysearbeid så de også at synergieffekten mellom nettstedet og den fysiske butikken var større for kunder som hadde besøkt nettstedet på mobilenheter: 34 % av totaltrafikken til Petit Bateau kom fra mobilenheter, og andelen var forventet å stige ytterligere. Kunder som besøkte nettstedet på mobilenheter, hadde 11 % høyere sannsynlighet for å konvertere i butikken, og brukte dessuten 8 % mer penger i butikken enn de som besøkte nettstedet på en datamaskin.

Petit Bateau bruker Google Analytics for å kartlegge kjøpeatferd på og utenfor Internett. På denne måten kan de foreta en ny beregning av avkastningen på annonseutgiftene i AdWords – som viser seg å være seks ganger større når salg i butikk tas med i regnestykket.

Petit Bateau har brukt Google Analytics til å kartlegge kjøpeatferd på og utenfor Internett. Dermed har de fått de en bedre forståelse av effekten Internett-markedsføring har på salg i butikken, og bruke dataene for å beregne avkastningen på annonseutgiftene i AdWords om igjen. Den har vist seg å være seks ganger større når salg i butikk ble tatt med i regnestykket.

Da Petit Bateau så salg i butikken i denne sammenhengen, kunne de treffe mer veloverveide beslutninger om fordeling av mediebudsjettet, optimalisere de digitale markedsføringsprogrammene sine og utvikle bedre opplevelser for kunder som beveger seg mellom digitale og fysiske handlemiljøer.

Med støtte fra byrået NetBooster har Petit Bateau flyttet fokuset fra analog til digital annonsering, og de har gjort en betydelig innsats på å få nye kunder ved bruk av generiske søketermer. Selskapet har økt budsjettandelen de investerer i Google Søk, med 60 % sammenlignet med året før, noe som hovedsakelig finansieres av kommunikasjonsteamet. Selskapet har dessuten økt budene på mobilannonsering med 20 %. Resultatet er at andelen av selskapets søkeannonsebudsjett som er øremerket for mobilannonsering, har nådd 43 %, noe som er høyere enn andelen av mobiltrafikk tilsynelatende skulle tilsi. Og i de fysiske butikkene hjelper de interne kommunikasjonsteamene butikkteamene med å forstå rollen den digitale plattformen spiller for kundeopplevelsen frem mot et kjøp, og hvor viktig det er å legge forholdene til rette for shopping, surfing, sammenligning og kjøp på Internett.