Ulike typer posisjonsdata som brukes av Google

Ulike typer stedsinformasjon kan brukes i ulike Google-produkter.

Implisitt stedsinformasjon er informasjon som ikke nødvendigvis forteller oss hvor enheten din er, men som opplyser oss om at du kanskje er interessert i det stedet, eller at du kanskje er der. Et eksempel på implisitt stedsinformasjon ville være et manuelt inntastet søkeord for et bestemt sted. Implisitt stedsinformasjon brukes på en rekke forskjellige måter. Hvis du for eksempel skriver «Eiffeltårnet», antar vi at du ønsker å se informasjon om steder i nærheten av Paris, og vi kan så bruke denne informasjonen til å tilby deg anbefalinger om steder i nærheten.

Informasjon om Internett-trafikk, slik som IP-adresser, tillegges vanligvis i landsbaserte blokkeringer, slik at den kan brukes til i det minste å identifisere hvilket land enheten din er i, og levere korrekt språk og lokalisert informasjon for søk. Denne informasjonen sendes som en normal del av Internett-trafikken.

Noen produkter, som for eksempel trinnvis navigering i Google Maps for mobil, bruker mer nøyaktig stedsinformasjon. For disse produktene må du vanligvis slå på enhetsbaserte posisjonstjenester. Dette er tjenester som bruker informasjon slik som GPS-signaler, enhetssensorer, tilgangspunkter for Wi-Fi, og mobiltelefon-ID (telefonmast) – som kan brukes til å hente ut eller anslå informasjon om nøyaktige posisjoner. Du kan også velge å slå av enhetsbaserte posisjonstjenester. Visse enheter og/eller apper kan dessuten tilby tilleggsinnstillinger for posisjonskontroll for disse enhetsbaserte posisjonstjenestene. I noen produkter kan du for eksempel velge om du vil lagre posisjonene i det bestemte produktet, eller i kontologgen.