Selvregulerende ordninger

Sist endret: 2. oktober 2017

Som beskrevet i Privacy Shield-sertifiseringen vår overholder vi EU-US og Swiss-EU Privacy Shield Frameworks, som er utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet (Department of Commerce), med hensyn til innsamling, bruk og lagring av personopplysninger fra henholdsvis EU-land og Sveits. Google – inkludert Google LLC og deres heleide amerikanske datterselskaper – har sertifisert at selskapet overholder Privacy Shield Principles. Google har fortsatt ansvaret for eventuelle personopplysninger som deles med tredjeparter i henhold til Onward Transfer Principle, der formålet er ekstern behandling på våre vegne. Dette er beskrevet i avsnittet «Information we share» (informasjon vi deler). Du kan finne ut mer om Privacy Shield-programmet og se Googles sertifisering på Privacy Shield-nettstedet.

Hvis du lurer på noe angående retningslinjene våre for personvern i forbindelse med Privacy Shield-sertifiseringen, ber vi deg om å kontakte oss. Google er underlagt utrednings- og håndhevingsmyndigheten til den amerikanske føderale handelskommisjonen (US Federal Trade Commission (FTC)). Du kan også sende en klage til de lokale datatilsynsmyndighetene dine, så samarbeider vi med dem om å løse problemet. Under visse omstendigheter gir Privacy Shield Framework oss rett til å påberope oss bindende voldgift for å løse klager som ikke løses på andre måter, som beskrevet i Privacy Shield-prinsippenes tillegg I.

Google overholder også industristandardene for åpenhet og valgfrihet i forbindelse med annonser på nettet.