«ser og kommuniserer med annonsene og innholdet vårt»

Eksempler

For eksempel rapporterer vi jevnlig til annonsører om vi har levert en av deres annonser på en side og hvorvidt det var sannsynlig at den ble sett av brukere (i motsetning til å f.eks. være plassert på en del av siden brukerne ikke rullet til). Vi kan også måle andre typer samhandlinger, slik som hvordan brukerne flyttet markøren over en annonse og hvorvidt brukerne samhandlet med siden der annonsen ble vist.