Merknaden om personvern for Chrome er ikke lenger tilgjengelig.

Personopplysningene dine fortsetter å bli brukt og beskyttet i henhold til Googles personvernregler.

Brukerstøtten i Chrome har nå en del som heter «Personvern i Chrome», med artikler som er organisert etter emne. Disse artiklene forklarer hvordan du administrerer informasjon som samles inn, lagres og deles når du bruker Chrome.

 For å gi en tilbakemelding, følg denne veiledningen