Vilkår og betingelser gjelder for online markedsføringskuponger:

 • Du er kvalifisert for markedsføringskreditt hvis du (a) nylig har begynt med Google Ads og det ikke er gått mer enn 14 dager fra den første annonsevisningen ble levert fra den første Google Ads-kontoen din, til du angir kampanjekoden, eller (b) allerede er Google Ads-kunde og slår på en ny funksjon eller et nytt produkt i Google Ads eller aktiverer en inaktiv konto på nytt, som spesifisert på kupongen av Google. Det relevante kvalifikasjonskravet står spesifisert i tilbudet du mottar fra Google.
 • Annonsører vil belastes for alle reklamekostnader som overskrider kampanjekreditten. Annonsører kan til enhver tid velge å fjerne sine annonser før kampanjekreditten er oppbrukt hvis de ikke ønsker å belastes ytterligere reklamekostnader. Annonsørene vil ikke varsles når reklamekreditten er oppbrukt.
 • Bonusen utløper 60 dager etter at den er godskrevet kontoen din. Du kan når som helst kontrollere saldoen for markedsføringskreditten din samt eventuelle utløpsdatoer på Kampanjer-fanen på Fakturering-siden i Google Ads-kontoen.
 • Dette tilbudet er forbeholdt godkjenning av annonser, gyldig registrering og godkjennelse av Google Ads-programmets vilkår og betingelser.
 • Kampanjekreditten er ikke overførbar og kan ikke selges eller byttes.
 • Dette tilbudet kan trekkes tilbake på ethvert tidspunkt og for enhver grunn av Google Irland Ltd.
 • Annonsører er ansvarlig for betaling av eventuelle skatter som påløper.
 • En kampanjekreditt per kunde.
 • Det kan kreves at du sørger for at det påløper et minimumsbeløp i reklamekostnader, som må være vellykket fakturert, før reklamekreditten tildeles.
 • Bruk av dette tilbudet kan begrenses til automatiske faktureringsalternativer.
 • Hvis du oppretter en Google Ads-konto i en annen valuta enn den som kampanjekreditten din er blitt tildelt i, kan den faktiske kampanjekreditten variere, avhengig av valutasvingninger.
 • Tilbudet gjelder kun for kunder med fakturaadresse i Norge.
 • Tilbudet utløper 3 måneder etter at mediet som inneholdt din kupong først ble utgitt eller på utløpsdatoen oppgitt på kupongen (hvis en slik finnes).
 • Ved å bruke denne kupongen og/eller kampanjekreditten godtar du disse vilkår og betingelser. Dette tilbudet er ugyldig der det er forbudt ved lov.
 • Beklager at vi måtte utsette deg for all denne juridiske sjargongen!