Travel to Impact

Med Google Ad Grants har Travel to Impact fått flere studenter til å registrere seg på nettet og nådd ut til nye universiteter.

Markedsføringsmål

  • Bli mer synlig på nye universiteter
  • Øk trafikken til nettstedet
  • Øk antall nye studentregistreringer

Resultatberegninger

10

nye universiteter nådd

35 000

nettstedsklikk

1200

nye studentregistreringer

Rask oversikt

Sted: Sør-Afrika www.traveltoimpact.co.za

Formål

Travel to Impact opererer under AIESEC – verdens største organisasjon som ledes av ungdommer – og arbeider for å utvikle ansvarlige og initiativrike ledere. Travel to Impact etablerer kontakt mellom studenter ved universiteter i Sør-Afrika og ideelle organisasjoner, slik at de kan få opphold som studentpraktikanter i 6–8 uker. Studentene sendes utenlands slik at de kan utvikle lederevner og kulturforståelse tidlig. Hvert år reiser 200 studenter til Brasil, India, Mauritius og Tyrkia, hvor de fortsetter å utgjøre en forskjell i vertssamfunnet sitt.

Markedsføringsmål

Før Travel to Impact ble med i Ad Grants-programmet, brukte organisasjonen tradisjonelle markedsføringskanaler. Da måtte organisasjonen være fysisk til stede på universitetsområdene. Studentene hengte opp plakater og byttet på å stå i organisasjonens informasjonsstand på universitetsområdene for å øke bevisstheten rundt organisasjonens virke og oppfordre medstudenter til å engasjere seg i ideelt arbeid rundt omkring i verden. Selv om organisasjonen lyktes i arbeidet sitt, kunne medlemmene bare være til stede på noen utvalgte universiteter.

Travel to Impact så en mulighet på nettet og utviklet en Internett-strategi sentrert rundt Google Ad Grants-programmet. Gjennom Ad Grants kunne organisasjonen markedsføre nettstedet sitt, generere nettregistreringer på nye universiteter og måle effekten av annonsene sine.

Effekten av Google Ad Grants

Gjennom Google Ad Grants har Travel to Impact fått muligheten til å markedsføre arbeidet sitt på ti nye universiteter i Sør-Afrika. Med den nye markedsføringsstrategien på nettet fikk organisasjonen 35 000 nettstedsklikk i løpet av åtte måneder, konverteringsfrekvensen økte til 4,6 %, og 1200 nye studenter registrerte seg. Organisasjonen er blitt mer synlig på nettet og arbeider for å hjelpe andre organisasjoner i AIESEC med å registrere seg for Google Ad Grants.

«Med Google Ad Grants har vi kunnet nå ut til studenter på universiteter vi ellers aldri hadde nådd ut til.»
Michael Hubbard, VP Marketing & Finance, Travel To Impact