Science Buddies

Med Google Ad Grants kan Science Buddies gi elever innovativt realfagsinnhold.

Markedsføringsmål

  • Øk trafikken og kunnskapen om organisasjonens arbeid
  • Test og tilpass et effektivt markedsføringsbudskap

Resultatberegninger

18,2 mill.

nettstedsklikk

100 000

nye studentregistreringer

1500

nedlastede lærerressurser

Rask oversikt

Sted: USA www.sciencebuddies.org

Formål

Science Buddies hjelper elever fra alle samfunnslag med å utvikle kompetansen sin innen realfag og teknologi, slik at de kan bli produktive og engasjerte borgere i det moderne samfunnet. Organisasjonen gir flere millioner elever i grunnskolen og den videregående skolen – samt foreldrene og lærerne deres – undervisningsressurser som bygger på ny forskning om hvordan det er mest effektivt å lære realfag. Science Buddies tilbyr unikt innhold laget av organisasjonens egne forskere. Disse ressursene, som ikke er tilgjengelige fra noen annen kilde, tilpasses hver enkelt elev og er svært relevante for den virkelige verden. Science Buddies gir åpen tilgang til innhold på nettet og arbeider for å sørge for at alle barn har tilgang til realfagsopplæring – uavhengig av kjønn, etnisitet eller økonomisk situasjon.

Markedsføringsmål

I motsetning til ideelle organisasjoner som har fysiske lokaler, driver Science Buddies virksomheten utelukkende gjennom nettstedet sitt. Organisasjonens hovedmål er å generere trafikk til nettstedet for å gi barn tilgang til tusenvis av sider med gratis realfagsinnhold. Mer enn 25 % av brukerne besøker nettstedet via mobiltelefon, og derfor har Science Buddies nylig gjort nettstedet mobilvennlig. Organisasjonen kan dermed nå ut til elever, lærere og foreldre uansett hvor de er. For å generere høyere inntekter ønsker organisasjonen å utvide markedsføringen av det populære Science Kit-programmet sitt.

Effekten av Google Ad Grants

Science Buddies ble med i Google Ad Grants-programmet allerede da det ble lansert i 2003. Organisasjonen ble senere Grantspro-mottaker. I 2004 kom 171 000 unike besøk på nettstedet til Science Buddies via Ad Grants. Innen 2005 hadde tallet økt til 773 000 unike besøk. I 2006 var trafikken til nettstedet doblet som følge av Google Ad Grants-programmet. Ifølge organisasjonens administrerende direktør og grunnlegger, Kenneth Hess, «har Ad Grants virkelig satt oss på kartet». Det siste året har ca. 1500 lærere registrert seg for å laste ned ressurser som skal hjelpe dem med å veilede elever gjennom realfagprosjekter, og ca. 100 000 elever har registrert seg for å bruke «Topic Selection Wizard». Det er et verktøy elevene kan bruke for å finne realfagsprosjekter de er interessert i. Etter hvert som Science Buddies begir seg ut på spennende nye områder, for eksempel et repositorium med informasjon om jobbmuligheter innen realfag og teknologi, morsomme realfagsaktiviteter og utsending av forskningsnyheter, har organisasjonen tenkt å lage Google Ads-kampanjer for å markedsføre nylanseringene sine og skape mer interesse for realfag blant elever.

«Google Ad Grants har virkelig satt oss på kartet.»
Kenneth Hess, grunnlegger og administrerende direktør, Science Buddies