Mutirão no Bem

Med AdWords Express økte Mutirão no Bem antallet donasjoner og registreringer av frivillige på nettet, slik at de kunne hjelpe flere familier i São Paulo i Brasil.

Markedsføringsmål

  • Øk antall registrerte frivillige
  • Øk trafikken til nettstedet
  • Øk antall donasjoner

Resultatberegninger

1 000 000

visninger på 5 måneder

15 000

annonseklikk på 5 måneder

40 %

økning i påmeldinger fra frivillige på nettet

Rask oversikt

Sted: São Paulo, Brasil www.mutiraonobem.org.br

Formål

Mutirão no Bem støtter familier i samfunn med sosiale vanskeligheter og fokuserer på personlig utvikling hos unge. De tror på «å elske sin neste som seg selv» og har som overordnet formål å spre ideen om å gi og ta med kjærlighet.

Markedsføringsmål

Mutirão no Bem ville at flere skulle få vite om organisasjonen og formålet deres. Ad Grants ble en perfekt løsning der organisasjonen kunne dele formålet sitt på nettet – helt gratis – i et forsøk på å få økt bevissthet samt flere donasjoner og registreringer av frivillige på nettet.

Prosess

Luciano Bresciani leder Mutirão no Bem og er ansvarlig for administreringen av AdWords Express i tillegg til andre veldedige administreringsoppgaver. AdWords Express-plattformen er enkel, tidsbesparende og i all hovedsak selvbetjent, noe som gjorde at Luciano raskt kunne opprette og endre annonser i kampanjer og følge med på fremgangen i oversikten. Og ved hjelp av funksjonen for annonseplanlegging fikk han sikret at organisasjonens annonser for barns rettigheter ble vist på de uforutsigbare tidspunktene når folk kan være i nød. AdWords Express har vært en verdifull markedsføringsløsning for denne organisasjonens travle leder.

Effekten av Google Ad Grants

Siden Mutirão no Bem lanserte AdWords Express-kampanjene sine, har de opplevd å bli mye bedre kjent. Annonsene deres er vist over én million ganger på fem måneder, og nettstedet har fått 15 000 klikk. På én måned opplevde de også en økning av folk som ville donere på nettet. Dette gjorde at donasjoner på nettet sto for 39 % av totalinntektene fra pengeinnsamling den måneden. Som et resultat av at budskapet deres har nådd ut til flere, økte også antallet personer som er interessert i å jobbe som frivillige i Mutirão no Bem, med 40 %.

«Ad Grants har hjulpet oss med å øke antall visninger av nettstedet vårt. Vi har brukt verktøyene for å målrette mot målgruppen vi ville nå – og spesifikt i de geografiske områdene vi håpet på å få flere frivillige. Takket være AdWords Express og Ad Grants kan folk som søker etter muligheter for å jobbe frivillig, og som er interessert i å donere, finne Mutirão no Bem i søkeresultatene.»
Luciano Bresciani, leder