Fuse School

Fuse School brukte data fra Google Analytics til å optimalisere AdWords Express-kampanjene sine og nå målene de hadde satt for Internett-markedsføring.

Markedsføringsmål

  • Øk trafikken til nettstedet
  • Øk merkevarebevisstheten
  • Øk engasjementet for nettinnhold

Resultatberegninger

73 %

trafikk til nettstedet generert av AdWords Express

76 %

av trafikken til nettstedet generert av AWX kommer fra nye brukere

3

gjennomsnittlig antall sider sett som resultat av AWX-trafikk

Rask oversikt

Sted: London, Storbritannia www.fuseschool.org

Formål

Målet til Fuse School er å tilby gratis utdanning til alle gjennom nettkurs i realfag, IT, økonomi og administrasjon, matte og engelsk.

Markedsføringsmål

Markedsføringsmålene til Fuse School er å øke folks merkevarebevisshet og synet på skolens utdanningsressurser på nettet. De bruker AdWords Express fra Ad Grants for å målrette mot dem som leter etter utdanningsinnhold og for å generere relevant trafikk til skolens nettsted. Skolens målgrupper er elever mellom 12 og 16 år samt lærere og foreldre på utkikk etter pedagogisk innhold.

Prosess

Lucy Billings, lederen av Fuse School, brukte data fra AdWords Express-oversikten og Google Analytics-rapporter for å ta beslutninger om Internett-markedsføringen til Fuse School. Hun tok i bruk den nettbaserte brukerstøtten gjennom hele prosessen. Analytics-dataene viser at besøkende som opprinnelig klikket på AdWords Express-annonser og deretter besøkte nettstedet, så på minst én side mer i gjennomsnitt enn det besøkende fra andre kilder gjorde, og de som kom tilbake senere, så gjennomsnittlig på seks sider.

Effekten av Google Ad Grants

Dette var i stor grad takket være informasjonen fra Google Analytics om antall besøkende som kom via AdWords Express-annonser, og sporing av disse besøkendes atferd på nettstedet. AdWords Express for Ad Grants var den største kilden til trafikk til skolens nettsted da kampanjene ble kjørt i 2016 – de bidro til 73 % av nettstedets besøkende. I tillegg til en økning i besøket på nettstedet ble resultatene fra AdWords Express gjenspeilet i graden av brukerengasjement. Flertallet av de besøkende som kom via AdWords Express, var førstegangsbrukere, men de som kom tilbake til Fuse School for å se mer innhold, så på gjennomsnittlig seks sider om veiledninger og informasjon om skolens tilbud.

«Organisasjonen vår brukte Google Analytics og nettbasert brukerstøtte til å forstå hvordan vi kan følge med på fremdriften mot målene våre og få mest mulig ut av AdWords Express. Målingen av tiden folk bruker på nettstedet vårt, forteller oss at vi når målet om å skape engasjerende innhold!»
Lucy Billings, lederen av Fuse School