Caritas

Caritasverband Frankfurt seksdoblet donasjonene på nettet ved hjelp av Google Ad Grants.

Markedsføringsmål

  • Få inn flere donasjoner på nettet
  • Rekrutter frivillige
  • Øk bevisstheten

Resultatberegninger

646 %

økning i nettdonasjoner

Inntil 5000

flere besøkende hver måned

Inntil 300 000

sidevisninger hver måned

Rask oversikt

Sted: Frankfurt, Tyskland www.caritas-frankfurt.de

Formål

Caritasverband Frankfurt e. V. (Caritas Association Frankfurt) ble grunnlagt i 1901 og er en ideell organisasjon som drives av den katolske kirken. Organisasjonen arbeider i alle de sentrale delene av Frankfurt. Totalt 1600 ansatte og rundt 2000 frivillige yter ulike typer sosialtjenester og -hjelp til mennesker i nød gjennom mer enn 100 fasiliteter og tjenester.

Markedsføringsmål

Caritasverband Frankfurt jobber for å skape et solidaritetsbasert og hensynsfullt samfunn og ønsker å skape større bevissthet rundt fattigdom og ressursmangel. Organisasjonen avhenger av nettdonasjoner for å kunne drive arbeidet fremover. Google Ad Grants hjelper den ideelle organisasjonen med å bli mer synlig, trekke flere besøkende til nettstedet, sette fokus på aktuelle arbeidsområder og øke antallet nettdonasjoner.

Prosess

Annonseringsbudsjettet fra Google Ad Grants brukes av Caritas på en målrettet måte for å fremme donasjoner på nettet og vise jobbannonser. Med de målrettede Ad Grants-kampanjene kan organisasjonen på rett tidspunkt nå ut til dem som ønsker å hjelpe vanskeligstilte, samt folk som ser etter jobb. Dette kan deretter føre til at folk gir donasjoner eller søker på de ledige stillingene.

Effekten av Google Ad Grants

«Det er ikke enkelt å øke donasjonene på nettet», forklarer markedssjef Christopher Franz. «Heldigvis har vi vært med i Google Ad Grants-programmet en stund. Dermed har vi klart å både forbedre synligheten vår på nettet og øke inntektene fra nettdonasjoner betydelig.» Ad Grants var til god hjelp fra starten. «Da et stort antall flyktninger i nød ankom Frankfurt i slutten av 2015, startet vi en innsamlingsaksjon via Google», forteller Franz. «Så vi var til stede med det rette budskapet til rett tid og på rett sted, og klarte derfor å bringe inn store ressurser raskt.» Organisasjonen planlegger å benytte seg av flere Google-verktøy i tillegg til Google Ad Grants for å rette enda mer oppmerksomhet mot problemene og forhåpentligvis øke bidragene fra dem som gir.

«Med Google Ad Grants-programmet fikk vi vist frem hvordan folk kan donere på nettet. I tiden etterpå har vi sett en sterk økning i donasjonsinntektene. Økningen var spesielt tydelig i delen for flyktninghjelp.»
Michaela Jacobsohn, ledelsen for innsamlingsaksjoner og donasjoner