Sjekk om du er kvalifisert

Alle deltakerne våre må oppfylle bestemte kriterier for å kvalifisere for Google Ad Grants og for å forbli kvalifisert. Sånn kan den ideelle organisasjonen din bli kvalifisert.

Land

Vi forandrer verden, land for land.

Vi samarbeider med mer enn 20 000 ideelle organisasjoner i mer enn 50 land. For å kvalifisere for deltakelse i Google Ad Grant må den ideelle organisasjonen din drives i ett av disse landene.

Kvalifiseringskrav

Sånn kvalifiserer du for Google Ad Grants.

For å kvalifisere for Google Ad Grants må organisasjonen din oppfylle disse kravene:

  • Begynn med å søke om å delta i Google for ideelle organisasjoner. Organisasjonen din må ha status som en gyldig veldedig organisasjon. På nettstedet for Google for ideelle organisasjoner finner du definisjoner av statuser for veldedige organisasjoner for ulike land. Offentlige institusjoner og organisasjoner, sykehus og legesentre, skoler, barnehager, akademiske institusjoner og universiteter er ikke kvalifisert for Google for ideelle organisasjoner, men filantropiske deler av utdanningsinstitusjoner er kvalifisert.

  • Organisasjonen må kjenne til og godta Googles påkrevde sertifiseringer for ikke-diskriminering samt mottak og bruk av donasjoner.

  • Organisasjonen må ha en nettside av høy kvalitet som overholder Ad Grants-retningslinjene for nettsteder.

  • Organisasjonen må godkjennes via Ad Grants-prosessen for forhåndskvalifisering etter at organisasjonen er registrert i Google for ideelle organisasjoner.

Sånn forblir du kvalifisert.

For å fortsette å være kvalifisert for Google Ad Grants må organisasjonen din følge programretningslinjene