Sjekk om du er kvalifisert

Alle deltakerne våre må oppfylle bestemte kriterier for å kvalifisere for Google Ad Grants og for å forbli kvalifisert. Sånn kan den ideelle organisasjonen din bli kvalifisert.

Kvalifiseringskrav

Sånn kvalifiserer du for Google Ad Grants.

Google Ad Grants er en del av Google for ideelle organisasjoner-programmet. For å kvalifisere for Google Ad Grants må organisasjonen din oppfylle følgende krav:

 • Begynn med å søke om å delta i Google for ideelle organisasjoner
 • Organisasjonen må ha gyldig veldedighetsstatus. Se Google for ideelle organisasjoner-nettstedet for definisjoner av veldedighetsstatus i landet ditt.
 • Organisasjonen må kjenne til og godta Googles påkrevde sertifiseringer for ikke-diskriminering samt mottak og bruk av donasjoner.
 • Organisasjonen må ha et fungerende nettsted med fyldig innhold.

Offentlige institusjoner og organisasjoner, sykehus og legesentre, skoler, barnehager, akademiske institusjoner og universiteter kvalifiserer ikke for Google for Nonprofits, men filantropiske deler av utdanningsinstitusjoner kvalifiserer.

Sånn forblir du kvalifisert.

For å forbli kvalifisert for Google Ad Grants må organisasjonen følge disse punktene:

 • Organisasjonens annonser skal linke til ett (og bare ett) nettstedsdomene, som skal være det samme som ble godkjent i den opprinnelige søknaden.
 • Organisasjonens AdWords-konto må administreres aktivt med månedlige pålogginger og minst én endring i kontoen hver tredje måned.
 • Organisasjonens annonser og søkeord skal samsvare med organisasjonens programmer og tjenester.
 • Kommersiell reklame er strengt forbudt. Hvis du promoterer produkter eller tjenester, må 100 % av inntektene gå direkte til å støtte organisasjonen din.
 • Organisasjonens annonser skal ikke linke til sider som hovedsakelig består av linker til andre nettsteder.
 • Organisasjonens annonser skal ikke tilby finansielle produkter (for eksempel boliglån eller kredittkort), de kan heller ikke be om donasjoner av biler, båter eller annen eiendom.
 • Nettstedet ditt kan ikke vise Google AdSense-annonser eller annonseringslinker til samarbeidspartnere.

Ad Grants-deltakere som bryter med noen av disse retningslinjene, blir fjernet fra programmet. Google forbeholder seg retten til når som helst å godkjenne eller avvise en organisasjons søknad, uansett årsak, samt når som helst å endre eller supplere disse retningslinjene for kvalifisering. Valget av deltakere gjøres etter Googles eget skjønn og blir ikke gjenstand for ekstern evaluering.