Sjekk om du er kvalifisert

Alle deltakerne våre må oppfylle bestemte kriterier for å kvalifisere for Google Ad Grants og for å forbli kvalifisert. Sånn kan den ideelle organisasjonen din bli kvalifisert.

Kvalifiseringskrav

Sånn kvalifiserer du for Google Ad Grants.

Google Ad Grants er en del av Google for ideelle organisasjoner-programmet. For å kvalifisere for Google Ad Grants må organisasjonen din oppfylle følgende krav:

  • Begynn med å søke om å delta i Google for ideelle organisasjoner
  • Organisasjonen må ha gyldig veldedighetsstatus. Se Google for ideelle organisasjoner-nettstedet for definisjoner av veldedighetsstatus i landet ditt.
  • Organisasjonen må kjenne til og godta Googles påkrevde sertifiseringer for ikke-diskriminering samt mottak og bruk av donasjoner.
  • Organisasjonen må ha et fungerende nettsted med fyldig innhold.

Offentlige institusjoner og organisasjoner, sykehus og legesentre, skoler, barnehager, akademiske institusjoner og universiteter kvalifiserer ikke for Google for Nonprofits, men filantropiske deler av utdanningsinstitusjoner kvalifiserer.

Sånn forblir du kvalifisert.

For å fortsette å være kvalifisert for Google Ad Grants må organisasjonen din følge programretningslinjene