Se hvor mye skolen din kan spare med Chrome-enheter

Fortell oss hvor mange studenter og lærere skolen eller distriktet har, så får du et overslag over hvor mye implementering av datamaskiner koster, og hva du kan spare med Chromebooks for utdanning, som omfatter:

Regn ut innsparinger

Skriv inn antall ansatte i organisasjonen din
PC Chrome
Kjøpspris

Dette er kostnaden ved å kjøpe én bærbar eller stasjonær datamaskin. Denne kalkulatoren antar at firmaet ditt erstatter PC-er hvert tredje år. (Kilde: NPD Group, Hall & Partners)

Vedlikehold av maskinvare

En vanlig garanti tilsvarer 20 % av totalkostnaden ved en ny PC, og betales på forhånd. Denne kalkulatoren antar at garantier betales på forhånd for å dekke erstatningskostanden for en datamaskin for tre år. (Kilde: data fra Google-kundeundersøkelser.; NPD Group)

IT-programvare og infrastruktur

Denne kategorien omfatter programvare, tjenere og annen infrastruktur for OS-korrigeringer, systemoppdateringer, antivirusbeskyttelse og sikkerhetskopiering, samt de administrative verktøyene som kreves for å administrere én enkel PC årlig. (Kilde: data fra Google-kundeundersøkelser.; Microsoft Intune-vurderingskort)

Løpende kostnader for administrering

Denne kategorien omfatter personalkostnader for distribuering av OS-installasjoner og administrering av programmer for én sluttbrukers datamaskin årlig. (Kilde: data fra Google-kundeundersøkelser.)

Kostnader for sluttbruker

Dette dekker tap i produktivitet knyttet til konfigurering, oppstart, feilsøking og pågående problemløsing for én sluttbruker og vedkommendes PC årlig. (Kilde: data fra Google-kundeundersøkelser.)

Tre års total eierskapskostnad

Kontakt oss for å finne ut mer om implementering av Chromebook. Kontakt salgsavdelingen

Eksempler på utregninger er bare ment for informasjonsformål, uten noen underforstått eller eksplisitt garanti, og utregningene utgjør verken rådgivning eller synspunkter knyttet til bestemte fakta. Eksempler på utregninger bygger på Googles interne data og informasjon som er offentlig tilgjengelig.