Sikring av dataene dine.

Google er forpliktet til å oppbevare informasjonen som er lagret i datasystemene på en trygg og sikker måte. En sikkerhetsstrategi i flere lag er implementert i hele organisasjonen.

Google Analytics' prinsipper for sikkerhet og personvern gir en oppsummering av tiltakene våre for beskyttelse av dataene dine.

Våre retningslinjer for personvern

Hos Google er vi svært bevisste på tilliten du viser oss, og ansvaret vi har for å beskytte personvernet ditt og dataene dine. En del av dette ansvaret innebærer å informere deg om hva slags opplysninger vi samler inn når du bruker våre produkter og våre tjenester, hvorfor vi samler inn disse opplysningene og hvordan vi bruker dem til å forbedre brukeropplevelsen. Googles personvernregler beskriver hvordan vi behandler personopplysninger når du bruker Googles produkter og tjenester, inkludert Google Analytics.

Informasjonskapsler for Google Analytics

Google Analytics bruker hovedsakelig førstepartsinformasjonskapsler i rapporteringen av besøkendes interaksjoner på nettstedet ditt. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre opplysninger som ikke er personlig identifiserende. Nettlesere deler ikke førstepartsinformasjonskapsler på tvers av domener.

For kunder som bruker funksjonen Google Analytics for bannerannonsører, bruker vi en tredjepartsinformasjonskapsel fra DoubleClick for å aktivere funksjoner, som for eksempel remarketing for produkter som AdWords i Google Displaynettverk. Gå til vanlige spørsmål om Google-annonsering hvis du ønsker mer informasjon om denne informasjonskapselen. Hvis du vil administrere innstillingene dine for denne informasjonskapselen eller velge bort denne funksjonen, må du gå til Annonseinnstillinger.

Kunder som har aktivert innsamlingsmetoden analytics.js gjennom Universal Analytics, kan selv velge om de vil ta i bruk en informasjonskapsel. Hvis kunden velger å bruke en informasjonskapsel, blir informasjonen som lagres i den lokale informasjonskapselen fra førstetilbyder, redusert til en tilfeldig identifikator (f.eks. 12345.67890).

Bruk av IP-adresser

Alle datamaskiner og enheter som er koblet til Internett, er tilordnet en IP (Internet Protocol)-adresse. IP-adresser er vanligvis fordelt i blokker etter land og kan ofte brukes til å identifisere land, fylke og by for datamaskinen som er koblet til Internett. Fordi nettsider trenger IP-adresser for at Internett skal fungere, har nettsideeiere tilgang til IP-adressene til de besøkende, enten de bruker Google Analytics eller ikke. Google Analytics bruker IP-adressene for å tilby og sikre tjenesten og å gi nettstedeiere et innblikk i hvor deres besøkende befinner seg (også kjent som «geografisk lokalisering av IP-adresser»).

Google Analytics deler ikke faktiske IP-adresser med Google Analytics-kundene. Nettstedeiere som bruker Google Analytics, kan også benytte seg av en metode som kalles IP-maskering, der de kan velge at Google Analytics ikke skal bruke den fullstendige IP-adressen, men bare en del av den, i geolokaliseringen.

Datataushetsplikt

Google Analytics benytter seg av forskjellige metoder for å sikre at dataene dine forblir konfidensielle:

Personverninnstillinger

For at både nettstedeiere og besøkende skal ha gode muligheter til å styre hvordan dataene deres samles inn av Google Analytics, tilbyr Google følgende innstillinger til nettstedeiere som har implementert Google Analytics.

Innstillinger for datadeling

Ved hjelp av datadelingsinnstillingene for Google Analytics kan du dele kontodataene dine med andre produkter og tjenester. Slik datadeling gir oss tilbakemeldinger om Google Analytics som vi kan bruke i utviklingen av funksjonaliteten i – og veiledninger om bruk av – produktene våre. Det finnes mange typer datadelingsinnstillinger som kan endres til enhver tid. Hvis ingen alternativer er valgt, utelukkes kontodataene dine fra alle automatiserte prosesser som ikke spesifikt er knyttet til drift og forbedring av Google Analytics eller beskyttelse av dataenes sikkerhet og integritet. Finn ut mer om hvordan du endrer innstillingene for datadeling i kontoen din.

Kontoadministratorens kontroll over data

Google Analytics-kontoadministratorer eier sine egne Google Analytics-data.

Kontobrukere kan når som helst eksportere samlerapporter fra Google Analytics ved hjelp av alternativene for nedlasting av XML-, PDF- og CSV-filer, eller via programmeringsgrensesnittet for kjernerapportering i Google Analytics. De eksporterte dataene kan brukes uavhengig av Google Analytics eller sammen med andre programmer og tjenester i Google Analytics.

Kontobrukere kan også på et hvilket som helst tidspunkt slette en profil i Google Analytics-kontoen sin.

Tilgangskontroller og prosedyrer for ansatte

Google klassifiserer Google Analytics-data som konfidensiell informasjon. Tilgangskontroller for ansatte beskytter kundedata mot uautorisert tilgang, og vi utfører kontroller for å sørge for at disse håndheves.

Informasjonssikkerhet

I nettbasert databehandling er sikkerheten til både dataene og programmene helt avgjørende. Google bruker betydelige ressurser på å sikre programmer og data fra uautorisert tilgang.

Dataene blir lagret i et kodet format som er optimalisert for ytelse, i stedet for lagring på en tradisjonell måte i et filsystem eller en database. Dataene fordeles på en rekke fysiske og logiske volumer for redundans og enkel tilgang, noe som beskytter dem mot forfalskning.

Google-programmer kjøres i et distribuert miljø med flere instanser. I stedet for å lagre dataene til hver enkelt kunde på én enkelt maskin eller serie med maskiner, distribueres data fra alle Google-kunder (forbrukere, bedrifter og til og med Googles egne data) i en delt infrastruktur som består av Googles mange ensartede maskiner som befinner seg i Googles datasentre.

Driftssikkerhet og nødgjenoppretting

Google implementerer et omfattende nødgjenopprettingsprogram ved alle datasentre for å redusere tjenesteavbrudd på grunn av maskinvarefeil, naturkatastrofer eller andre katastrofer til et minimum. Dette programmet omfatter flere komponenter for eliminering av enkle feilpunkter, blant annet: