Finn bilder med …
 
Gjør dette direkte i søkefeltet:
Skriv inn de viktige ordene: rimfrost
Sett eksakte ord i anførselstegn: "frostblomst"
Skriv inn OR mellom alle ordene du vil bruke: trær OR ugress OR gress
Sett inn et minustegn rett før ord du ikke vil bruke: -vinduer
Deretter kan du avgrense resultatene dine etter …
Finn bilder i alle størrelser du trenger.
Angi formen på bilder.
Finn bilder i fargene du foretrekker.
Avgrens hva slags bilder du finner.
Finn sider som er publisert i et bestemt område.
Søk på et bestemt nettsted (som f.eks. sfmoma.org ), eller avgrens søket til et domene som for eksempel .edu, .org eller .gov
Gi beskjed til Sikkert søk om seksuelt eksplisitt innhold skal filtreres.
Finn bilder i det formatet du foretrekker.
Finn bilder du står fritt til å bruke selv.
Andre muligheter
Finn sider som ligner på en nettadresse
Søk i sider du har besøkt
Bruk operatører i søkefeltet
Tilpass søkeinnstillingene
Google-apper
Hovedmeny