Finn bilder med …
 
Gjør dette direkte i søkefeltet:
Skriv inn de viktige ordene: rimfrost
Sett eksakte ord i anførselstegn: "frostblomst"
Skriv inn OR mellom alle ordene du vil bruke: trær OR ugress OR gress
Sett inn et minustegn rett før ord du ikke vil bruke: -vinduer
Deretter kan du avgrense resultatene dine etter …
Finn bilder i alle størrelser du trenger.
Angi formen på bilder.
Finn bilder i fargene du foretrekker.
Avgrens hva slags bilder du finner.
Finn sider som er publisert i et bestemt område.
Søk på et bestemt nettsted (som f.eks. sfmoma.org ), eller avgrens søket til et domene som for eksempel .edu, .org eller .gov
Finn bilder i det formatet du foretrekker.
Finn bilder du står fritt til å bruke selv.
Andre muligheter
Finn sider som ligner på en nettadresse
Bruk operatører i søkefeltet
Tilpass søkeinnstillingene
Google-apper
Hovedmeny