Google Enterprise

Velkommen til Googles søkeløsninger for forretninger

Produktområde:

Entscheiden Sie, welche Google Suchlösung Ihren Anforderungen am Meisten entspricht.

Google Mini

Google Search Appliance

vis alle beskrivelser Les mer Les mer
Maks dokumentantall 300 000 Ubegrenset
Global tilgjengelighet
yes yes
Reklamefrie søkeresultater
yes yes
Googles søkekvalitet, hurtighet og brukervennlighet
yes yes
Tilpass utseendet

Legg til firmalogoen over søkeresultatene, eller endre skriftfargene på resultatene. Bruk XML-programmeringsgrensesnittet for fullstendig kontroll over søkeresultatets brukergrensesnitt

yes yes
yes yes
Direkteoppslag i firmaprogrammer

Gir brukere sikre oppslag i firmaprogrammer eller interne databaser, alt i en sammenfattet resultatvisning, ved hjelp av funksjonen Google OneBox for Enterprise. Enkle søk i telefonlister, diagrammer over lagernivåer og salgsstatistikk, og mye mer. Alt dette forbedrer brukeropplevelsen og gjør det enklere å bruke

yes yes
Grunnleggende sikkerhet

Programmet kan kobles sammen med sikkerhetssystemer for dokumenter, for eksempel LDAP, HTTP Basic og NTLM v1 og v2

yes yes
Avansert sikkerhet – systemer for global pålogging

Håndtering av Kerberos, Windows-integrert autentisering, skjemabasert autentisering, X.509-klientsertifikater og andre mekanismer

yes
Administrative justeringsalternativer

Kildevekting og datovekting

Metadatavekting

Nodevekting

Samlingsvekting

Rammeverk for rangering

Personlig tilpassede søkeresultater (grensesnittvekting)

yes
Redundant arkitektur

RAID harddisksikring og innebygd klyngeredundans

yes
Avanserte presentasjonsalternativer

Dynamisk samling av resultater, utvidelse av søk, ordstammer og automatiserte synonymer

yes
Avansert rapportering

Spor hvert klikk, hver bruker og hvert søk

yes
SharePoint-søk yes
Søk i innholdsstyringssystemer yes
Søk i alle delte filressurser yes
Søk i alle databaser yes
Sikkert søk i ekstranett (passordbeskyttet) yes
Full speiling og redundans yes
Dynamisk skalerbarhet yes
Avansert språkhåndtering yes
Telefonstøtte Nettbasert Nettbasert og telefon