Avansert patentsøkOmGoogle 

Finn resultater
Patentnummer
Tittel
Oppfinner
Fornavn, etternavn eller begge
Opprinnelig patentinnehaver
Fornavn, etternavn eller begge
Gjeldende klassifisering i USA
Kommadelt liste med én eller flere klassifiseringskoder.
Internasjonal klassifisering
Kommadelt liste med én eller flere klassifiseringskoder.
Patentklassifisering
Kommadelt liste med én eller flere klassifiseringskoder.
Patentstatus eller -type
Dato Vis patenter uansett dato
Vis patenter mellom og
f.eks. 1999 og 2000, eller jan. 1999 og des. 2000
Begrens dato etter